Boule Bleue
KTK
MS Petanque
OBUT
Boulenciel
La Boule


Jeu de boules

·
·

Jeu de boules is een verzamelnaam van allerlei balspelen. Letterlijk vertaalt betekent het "spel met ballen". De bekendste variant in Nederland is het Petanque. La Boule verkoopt vooral petanque-boules en accessoires.

Beknopte spelregels (bron: Petanque Vraagbaak)

Er kan gespeeld worden in 3 varianten.

Het team dat de toss gewonnen heeft, of dat als laatste een punt heeft gescoord, begint met het uitgooien van het butje vanuit een op de grond getrokken cirkel. De grootte van de cirkel is tussen de 35 en 50 cm. Het butje moet tussen de 6 en de 10 meter liggen.

Eén van de spelers van het team dat het butje heeft uitgegooid, gooit ook de eerste boule.

Het doel van het spel is met zoveel mogelijk boules dichter bij het butje te liggen dan je tegenstander nadat alle boules gegooid zijn.

De tegenstander probeert nu de eerst gegooide boule te verbeteren. Pas wanneer er een boule gegooid is die de beste van de tegenpartij heeft verbeterd, gooit de andere partij weer. Het makkelijkste om te onthouden is:


"Wie het dichtst bij het butje ligt hoeft niet te gooien"


Tenzij één van beide partijen geen boules meer heeft. Dan maakt de partij die nog wel boules heeft deze op.

De puntentelling is dan als volgt. Elke boule die dichterbij ligt dan de beste van de tegenpartij wordt geteld als punt. Let op: er kan maar één partij een punt of punten maken. Het team dat als eerste 13 punten behaalt (aan het einde van een werpronde) is de winnaar. Een gelijkspel is dus niet mogelijk.